classic22
202

Classic brodden

Classic brodden Classic brodden är våran standardbrodd som vi haft i snart 10 år med viss förbättringar under årens gång. Broddarna passar de flesta skomodeller.Dubbarna i broddarna är stansade så att samtliga dubbar ligger i marken. Du kan då ta dig fram dit…
200

Active brodden

Active brodden Active brodden active brodden är den nya, förstärka halkbrodden för att få den bästa tänkbara hållbarhet även i hård vinterköld.Dessa broddar passar så väl äldre personer med långsammare kliv, som frilufts motionären.Dubbarna är fler till…